MCP1500

Med DKS Pos finns enkelheten kvar vad det gäller försäljningsförfarandet. Ingen krånglig hantering som många butiksdataprogram lider av. Inslagsförfarandet är identiskt ett kassaregisters. DKS2000 kan installeras i samma dator som kassaprogrammet DKS Pos installerats i eller inne på kontoret där all registervård och rapportering då sköts. Fördelen är då att ansvarig Fördelen är då att ansvarig person lätt kan läsa av rapporter och ändra priser och dylikt utan att störa pågående försäljning. DKS Pos kan skräddarsys till verksamheten. Detta betyder att ni får ett system som är uppbyggt som ni själva vill ha det. Inga onödiga funktioner och tangenter.

 

Snabbt och effektivt butikssystem

Med DKS Pos förenklas det dagliga arbetet vid kassan.

Systemet är utrustat med många funktioner för att underlätta och effektivisera verksamheten.

 

Anpassningsbart gränssnitt

Stora möjligheter att ändra layout, storlek och position på knappar och funktioner gör att DKS Pos blir väldigt flexibelt och går att anpassa efter just dina behov. Vid behov finns möjlighet att ha bilder på varugrupper för att enklare identifiera varugrupper och på så sätt effektivisera ditt arbete vid försäljning.

 

Integrering med betalterminal

Möjlighet till integrering med kortterminal gör att du kan ta emot kortbetalningar från dina kunder. Med integrerad terminal kan du hoppa över det extra och tidskrävande momentet där du även behöver slå in beloppet på kortterminalen. Med detta minskar du också risken för felslag markant och dessutom kan du ta hand om nästa kund snabbare.

 

Enkel streckkodshantering

Nya artiklar läggs upp på nolltid.

1. Scanna artikeln

2. Skriv in pris och välj varugrupp

3. Artikeln ligger nu inne klar för försäljning

 

På samma smidiga sätt kan du även ändra pris och ta bort streckkodsartiklar/plu.

 

Fjärrsupport via TeamViewer

Med fjärrsupport via TeamViewer har vi möjlighet att ansluta direkt mot kundernas butikssystem. Detta för att t ex kunna installera uppdateringar, demonstration av olika funktioner, hjälpa till med omprogrammeringar och snabbare ge support om problem uppstår.

 

 

MCP1500

Håkan Zetterholm Copyright 2016-2017@ All Rights Reserved.