DKS2000

DKS2000 är ett mycket kraftfullt och lättarbetat registervårdsprogram. Artikelhanteringen är mycket enkelt och effektiv. Stor tyngd är lagd på lönsamhetsberäkningar och statistik för att ge en god insyn i verksamheten. Gränssnittet påminner mycket om windows utforskare med drag och släpp funktioner och mycket bra överblick. DKS2000 uppdateras ständigt med nya fina funktioner.

 

Import av artikeluppgifter från leverantörer eller från gammalt system

 

Vid nyinstallation av DKS2000 kan artiklar importeras i systemet vilket spar mycket tid och arbete. Många leverantörer kan erbjuda sitt sortiment i digitalt format t.ex en excel fil och detta kan alltså importeras i DKS2000. Prisändringar från leverantörer på befintliga artiklar uppdateras snabbt genom importfunktionen.

Kundregister med fakturautskrift

Kunder som handlar mot faktura kan läggas upp i Systemet. Vid försäljning i kassan anges deras kundnummer före försäljningen och istället för ett kontantkvitto erhålles en följesedel. I DKS2000 hämtas automatiskt alla uppgifterna in och ni kan sedan skriva ut fakturor på dessa kunder eller fakturaspecifikation på artiklarna de handlat ifall ni föredrar att arbeta med befintligt administrativt program för just faktureringen.

Datumstyrda extrapriser och kuponger

Olika kampanjer kan förberedas långt innan de skall börja gälla genom att extra priser slås in med gilltighetstider, fr.o.m datum t.o.m datum. Då aktuellt datum infaller aktiveras extrapriset och går sedan tillbaka till ursprungspriset då datum för slut på kampanjen infaller. Möjlighet finns även att ange ett lägre inköpspris för just denna period eftersom ni tillsammans med leverantören kan förhandla fram ett lägre inköpspris från denne under kampanjtiden. Rabattkuponger kan också slås in på motsvarande sätt med aktiverings- och avaktiveringsdatum.

 

Rapporter i mängder

Alla tänkbara typer av rapporter kan visualiseras på skärmen, fås som utskrifter eller sparas ner i digitaltformat, t.ex som htmlsida eller excelblad.

Perioden som rapporten skall gälla skrivs in och därefter kan ni välja att se t.ex

 

  • Bäst sålda varor under vald period sorterade efter, t.ex leventör, varugrupp, fritextfält etc.
  • TB (marginal) givet på sålda varor
  • En unik artikels försäljningshistorik
  • Rapport på artiklar som ej blivit sålda under en viss period (bra för att ha koll på s.k hyllvärmare)
  • Dagsrapport gällande vilken dag som helst eller vecka, månad eller annan tidsperiod för utskrift.

T.ex om ni vill kontrollera hur vecka 19 gick detta år mot t.ex vecka 19 förra året.

  • Rapport på en viss leverantörs artiklar med TB (Bra för att kunna förhandla fram bättre inköpspriser.)
  • Lagervärdeslistor sorterade på t.ex varugrupp eller totalt för bokslutet.
  • Många fler rapporter finns för olika ändamål.

 

Lagerhantering

I DKS 2000 finns kolumner för aktuellt lager, min lager och max lager. Där min lager är beställningspunkten för varje artikel och max lager är ett förslag på vad ni bör ha i lager Ett värde inmatat på max lager gör att DKS2000 föreslår rätt antal att beställa vid larm av lågt lager. Lagret kan lätt justeras för inkommande leverans och eventuellt svinn. Då DKS2000 hanterar flera butiker anges både totallager och lager per butik.

 

Leverantörsregister

Leverantörsregister kan läggas upp och till varje artikel knyts en av dessa leverantörer vilket gör att beställningsförslag kan ges av DKS2000 när en artikel kommer ner till beställningspunkten som sätts individuellt på varje artikel. Beställningslisterna kan editeras och artiklar som önskas beställas utöver de som DKS2000 föreslår kan lätt läggas till.

 

Fritextfält

Upp till 5 fritextfält kan läggas in på artiklarna. Fritexterna kan t.ex vara lagringsplats, ISBN-nummer, författare, kommentar etc. Alla fritextfält är sökbara och de kan även nyttjas vid olika statistik- och rapportutskrifter.

 

Etiketter med streckkoder

Hyllkantsetiketter med önskvärd information kan skrivas ut från databasen. Dessa kan designas efter egna önskemål, likaså kan DKS2000 generera en egen streckkod till artiklar som saknar koder för att få in dessa i lagerhanteringen, statistiken och rapporterna

Håkan Zetterholm Copyright 2016-2017@ All Rights Reserved.